Chính sách đổi trả hàng: Đối với các mặt hàng khác nhau, có thời gian bảo hành, đổi trả hàng khác nhau, Mỗi sản phẩm đăng trên website có ghi rõ thời gian bảo hành, đổi trả hàng, Quý Khách Hàng cần mua sản phẩm gì, vui lòng xem thời gian bảo hành trong từng sản phẩm đăng trên website, hoặc vui lòng gọi điện cho chúng tôi theo số: 04 66 607607 hoặc 0987 768 778